Haven regelement

Regelement

Wij brengen graag een aantal zaken onder de aandacht om uw verblijf voor u, uw watersport, collega’s en inwoners van Breda zo prettig mogelijk te laten verlopen*:

1. Een ieder die zich in de haven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester te volgen.

2. Een ieder die zich in de haven bevindt is verplicht orde, rust, zindelijkheid en veiligheid op het haventerrein in acht te nemen. De schipper is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten.

3. Tussen 22:00 uur en 08:00 uur dient het rustig te zijn op het haventerrein.

4. Een overnachting duurt tot de volgende dag 12:00 uur.

5. Het is verboden het oppervlaktewater te verontreinigen.

6. Het is verboden afval ergens anders te deponeren dan in de daarvoor bestemde container.

7. Het is verboden groot onderhoud aan of op het vaartuig te verrichten.

8. Het is verboden aggregaten te gebruiken, tenzij de havenmeester anders oordeelt.

9. Passantenhaven Nieuwe Prinsenkade Breda is niet aansprakelijk voor vermissingen en/of beschadiging van eigendommen van gebruikers van de passantenhaven, tenzij ernstige nalatigheid te verwijten is.

10. Eventuele schade die veroorzaakt wordt door een gebruiker van de passantenhaven, zal door Passantenhaven Nieuwe Prinsenkade Breda op diegene(n) worden verhaald, evenals boetes voor welke overtreding dan ook.

11. In de gevallen waarin het havenreglement niet voorziet, is de aanwijzing en beslissing van de havenmeester bindend

12. Open vuur is in elke vorm verboden binnen de Passantenhaven, zowel op de steiger alsmede aan boord.

13. Het is niet toegestaan om dubbel af te meren aan de steiger Prinsenkade (Haven).

14.. De kopse kant naast de steigerbetreding aan de linkerzijde mag niet in gebruik worden als afmeerplaats door recreanten. Deze plek behoort tot vaste afmeerplek van de Gemeente Breda.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Check beschikbaarheid

[bookly-form category_id="3" service_id="12" hide="categories,services,service_duration,staff_members,date,week_days,time_range"]
[bookly-form category_id="3" service_id="12" hide="categories,services,service_duration,staff_members,date,week_days,time_range"]