De parel van het zuiden

 • breda_02.jpg

Algemene voorwaarden

Havenreglement, Passantenhaven Prinsenkade te Breda

 1. De passantenhaven is alleen toegankelijk voor schepen welke blijven overnachten.
 2. Bij aankomst kan u zelf een geschikte ligplaats innemen. Wel zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij een boot voor of achter u.
 3. Na aankomst telefonisch aanmelden. De verdere instructie staat op de poort vermeld.
 4. Na telefonische aanmelding krijgt u van de havenmeester een tijd door, wanneer hij bij u langskomt voor de betaling van het havengeld.
 5. Een overnachting duurt tot de andere dag 12.00 uur. Ligt u na 16.00 uur nog in de haven dan bent u wederom havengeld verschuldigd.
 6. Een ieder die zich op de haven bevind wordt verzocht om orde, rust en zindelijkheid als ook veiligheid in acht te nemen.
 7. Bij druk aanbod van boten is het mogelijk dat er dubbel of 3 dubbel aangemeerd kan worden. Wij verzoeken u hieraan medewerking te verlenen.
 8. De maximale vaarsnelheid in de haven bedraagt 5 km/uur. Tevens is het veroorzaken van hinderlijke golfslag niet toegestaan.
 9. Afval kan u kwijt naast de gesloten afval container bij de sanitair unit.
 10. De sanitair unit is alleen toegankelijk met een toegangscode. Deze krijgt u van de havenmeester.
 11. De schipper is ten allen tijden verantwoordelijk voor zijn handelen en het gedrag van zijn gasten.
 12. U moet zich op verzoek van de havenmeester, of diens vervanger, kunnen legitimeren.
 13. Het gebruik van aggregaten en het onnodig laten draaien van motoren is niet toegestaan.
 14. In gevallen waarin het havenreglement niet voorziet is de aanwijzing en beslissing van de havenmeester of diens vervanger bindend.

De 1e steiger als u de passantenhaven Breda invaart aan stuurboord zijde is Prinsenkade Noord de 2e steiger in het centrum van de stad is Prinsenkade Zuid.

De havenmeester is ten allen tijde bereikbaar. Zijn telefoonnummer is: 06 83 90 30 91